UGC url

40

Add rel=”UGC” to link

rel="UGC", "User-Generated Content" anlamına gelir ve web sayfalarındaki kullanıcı tarafından oluşturulan içeriği belirtmek için kullanılır. Bu özellik, Google'ın içerik sahipliği ve spam tespiti için daha…